FRI VILLIG HET FEST


Velkommen til FRI VILLIG HET FEST for Søndre Slagen menighet

Les mer
 

FRI VILLIG HET FEST


Velkommen til FRI VILLIG HET FEST for Søndre Slagen menighet

Les mer

Husøy kirke 90 år


Velkommen til jubileumsfeiring i september.

Les mer
 

Husøy kirke 90 år


Velkommen til jubileumsfeiring i september.

Les mer

4 år - "Min kirkebok" og lørdagssamling


Velkommen til utdeling av "Min kirkebok" til  alle 4-åringer med familie!

Les mer
 

4 år - "Min kirkebok" og lørdagssamling


Velkommen til utdeling av "Min kirkebok" til  alle 4-åringer med familie!

Les mer

Søndagsskolen

Her er programmet for søndagsskolen i Søndre Slagen kirke høsten 2023!

Les mer

Ledig stilling som Kantor/kirkemusiker

Det er ledig inntil 50% fast stilling som kantor/kirkemusiker i Tønsberg kirkelige fellesråd med særskilt arbeidssted i Søndre Slagen menig...

Les mer

Sommerkveld i Vallø kirke

Onsdag 28. juni kl. 18.00 Tema: Skaperverket

Les mer

Konfirmantpåmeldingen er åpen

Mange har mottatt brosjyre i posten og nå er det mulig å melde seg på konfirmantåret som begynner i september.

Les mer
Se flere artikler i arkivet