1 og 2 år - Lørdagstrall

Lørdag 28.okt og 11.nov fra 10-12

Les mer

10 over

Klubbkvelder for 5.-7.klasse

Les mer

Dette er det nye menighetsrådet

Kirkevalget er gjennomført, og vi har fått et nytt menighetsråd som trer i kraft fra 1. november. Her kan du se hvem som ble valgt inn.

Les mer

FRI VILLIG HET FEST

Velkommen til FRI VILLIG HET FEST for Søndre Slagen menighet

Les mer

Husøy kirke 90 år

Velkommen til jubileumsfeiring i september.

Les mer

4 år - "Min kirkebok" og lørdagssamling

Velkommen til utdeling av "Min kirkebok" til  alle 4-åringer med familie!

Les mer

Ledig stilling som Kantor/kirkemusiker

Det er ledig inntil 50% fast stilling som kantor/kirkemusiker i Tønsberg kirkelige fellesråd med særskilt arbeidssted i Søndre Slagen menig...

Les mer

Sommerkveld i Vallø kirke

Onsdag 28. juni kl. 18.00 Tema: Skaperverket

Les mer

Konfirmantpåmeldingen er åpen

Mange har mottatt brosjyre i posten og nå er det mulig å melde seg på konfirmantåret som begynner i september.

Les mer

12 år - Fortsatt ferie

15.-17. AUGUST For deg som skal opp i 7.klasse  

Les mer

9 år - "Bo- i- kirken"leir

"Bo-i-kirken"-leir 15.-16.april. 

Les mer

Godt nytt år

Søndre Slagen menighet ønsker alle et riktig godt nytt år. Det er et spennende semester vi går inn i med mye som skjer allerede første måne...

Les mer

Konserter i Tønsberg høsten 2022

Klingende kirkelandskap ønsker velkommen til en høst med mange spennende konserter.

Les mer

Fortsatt ferie 2022

For deg som skal opp i 7. klasse!

Les mer

5 år - Kirkekino

Bli med på kirkekino for 5-åringer

Les mer

Konfirmantpåmeldingen er åpen

Du kan nå melde deg på til konfirmantåret 2022/23.

Les mer

Barnas påskefest

Søndag 24.april er det "Barnas Påskefest"  med påskeløp i Søndre Slagen kirke

Les mer

Prosjekt Ukraina i Tønsberg trenger frivillige

Les mer

Mbladet på nett

Menighetsbladet gis ikke ut lenger.

Les mer

Støttekonsert for sykehuset i Okhaldhunga, Nepal

Vår kjære kantor Arne Næss sluttet hos oss den 1. august. I den forbindelse blir det en flott avskjedskonsert søndag 5. september kl. 19.00...

Les mer

Fastlegekonsert i Husøy kirke

Søndag 29. august kl. 19.00 Siste søndag i august er det duket for en ny konsert i Husøy kirke med pianisten Per Hroar Østern. Fj...

Les mer

Sommeren i Søndre Slagen menighet

I sommer er det gudstjeneste i Søndre Slagen kirke hver søndag kl. 11.00. I Vallø- og Husøy kirke fortsetter vi tradisjonen tro de populære...

Les mer

Påsken i Søndre Slagen menighet

Som dere antakelig vet blir det ingen gudstjenester denne påsken. Vi legger ut noen videoer her, på Facebook og Youtube-kanalen vår.

Les mer

Videohilsen fra Husøy kirke

Ennå kan vi ikke møtes til gudstjenester og denne helgen skulle det vært Sprell levende-gudstjeneste i Husøy kirke og familiegudstjeneste i...

Les mer

"Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det."

En videohilsen fra Vallø kirke ved kapellan Kari Stornes og kantor Pål Weidemann.

Les mer

Nye smittevernstiltak

De nye smittevernstiltakene for Den norske kirke, gjeldene fra 20. januar gjør at vi ikke kan møtes til gudstjenester ennå, men deler av ba...

Les mer

Dype spor

Nyttårstanker fra sogneprest Sjur Askjer, sang av kapellan Kari Stornes, akkompagnert av kantor Arne Næss.

Les mer

Gå sammen-gruppa

Bli med på hyggelig gåtur i kirkeskogen. Hver onsdag kl. 12.00.

Les mer

Ny prest i Søndre Slagen menighet

På Bispedømmemøtet i september ble det klart at Lars Torjus Ljosland blir ny prest i menigheten vår.

Les mer

Trill og Trall

Babysang hver onsdag i menighetssalen

Les mer

15-17 år Lederkurs

Nytt lederkurs: oppstart høsten 2020

Les mer

Nå åpnes det ytterligere opp i våre kirker

Les mer

Besøkstjeneste

Ønsker du besøk? Eller kjenner du noen som ønsker det?

Les mer

Menighetens misjonsprosjekt

ESTLAND

Les mer

Menighetsrådet

Les mer

KirkeCafé i Søndre Slagen Kirke

Søndag etter gudstjenesten

Les mer

Maurtua Barnegospel

Bli med da vel!

Les mer