Fastlegekonsert i Husøy kirke

Søndag 29. august kl. 19.00 Siste søndag i august er det duket for en ny konsert i Husøy kirke med pianisten Per Hroar Østern. Fj...

Les mer

 

Sommeren i Søndre Slagen menighet

I sommer er det gudstjeneste i Søndre Slagen kirke hver søndag kl. 11.00. I Vallø- og Husøy kirke fortsetter vi tradisjonen tro de populære...

Les mer

 

Friluftsgudstjeneste i minneparken

Søndag 20. juni feires det friluftsgudstjeneste i minneparken på Vallø. Gudstjenesten begynner kl. 11.00 og er eneste gudstjeneste i s...

Les mer

 

12 år - Fortsatt ferie

10.-12. AUGUST

Les mer

 

Konfirmantpåmeldingen er åpen

Nå er det konfirmantpåmeldingen for 2021/2022-konfirmantene åpen.

Les mer

 

Påsken i Søndre Slagen menighet

Som dere antakelig vet blir det ingen gudstjenester denne påsken. Vi legger ut noen videoer her, på Facebook og Youtube-kanalen vår.

Les mer

 

Videohilsen fra Husøy kirke

Ennå kan vi ikke møtes til gudstjenester og denne helgen skulle det vært Sprell levende-gudstjeneste i Husøy kirke og familiegudstjeneste i...

Les mer

 

"Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det."

En videohilsen fra Vallø kirke ved kapellan Kari Stornes og kantor Pål Weidemann.

Les mer

 

Nye smittevernstiltak

De nye smittevernstiltakene for Den norske kirke, gjeldene fra 20. januar gjør at vi ikke kan møtes til gudstjenester ennå, men deler av ba...

Les mer

 

Dype spor

Nyttårstanker fra sogneprest Sjur Askjer, sang av kapellan Kari Stornes, akkompagnert av kantor Arne Næss.

Les mer

 

Gå sammen

Bli med på hyggelig gåtur i kirkeskogen. Hver onsdag kl. 12.00.

Les mer

 

Ny prest i Søndre Slagen menighet

På Bispedømmemøtet i september ble det klart at Lars Torjus Ljosland blir ny prest i menigheten vår.

Les mer

 

Trill og Trall

Babysang hver onsdag i menighetssalen

Les mer

 

15-17 år Lederkurs

Nytt lederkurs: oppstart høsten 2020

Les mer

 

Nå åpnes det ytterligere opp i våre kirker

Les mer

 

Besøkstjeneste

Ønsker du besøk? Eller kjenner du noen som ønsker det?

Les mer

 

Menighetens misjonsprosjekt

ESTLAND

Les mer

 

Menighetsrådet

Les mer

 

Legoklubben

Bli med i legoklubben!

Les mer

 

KirkeCafé i Søndre Slagen Kirke

Søndag etter gudstjenesten

Les mer

 

Maurtua Barnegospel

Bli med da vel!

Les mer