Diakoni


Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Det er evangeliet i handling og dreier seg om nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.

Spennet er stort fra den hverdagslige omsorgen for naboen via arbeid for klima til internasjonalt engasjement for nedkjemping av fattigdom. Diakonien ønsker å fremme respekt og verdighet og vil bidra til at menneske kan leve i forsoning med seg selv og andre, og til å myndiggjøre mennesket i eget liv. Det dreier seg om å bidra til at mennesker får ta vare på rettighetene sine.

Dette er visjonen for den diakonale tjenesten i Den norske kirke (hentet fra Plan for diakoni):

Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste.

 

Velg tema gjennom linkene under, så kommer dere til rett side for informasjonen.