Givertjeneste og gaver - vi trenger ditt bidrag


Søndre Slagen menighet har lang og god tradisjon for frivillig innsats, og historisk sett har en aktiv givertjeneste og gaver fra tidligere generasjoner vært med på å muliggjøre det omfattende arbeidet menigheten i dag driver.

Nye tider og utfordringer krever aktive grep for finansiering av menighetens omfattende tilbud og aktiviteter. Menigheten har bruk for den økonomiske stabiliteten og forutsigbarheten som givertjenesten gir, og vi ønsker alle nye givere velkommen. Ditt bidrag er med på å finansiere menighetens eget arbeid innen alle våre tilbud og aktiviteter, og spesielt gledelig er det med antallet ungdommer som ønsker å være med på lederkurs. Store deler av lederkurset finansieres av menigheten. Menigheten lønner også deler av diakonstillingen som gjøre det mulig å ha fast besøkstjeneste, Diakonatet på Solhaug og mye annet. Dirigent til Maurtua barnegospel og vaktmester i Menighetssal og kjøkken blir også delvis lønnet av menighetsrådet.

Menighetens totale lønnskostnader ligger på ca kr 250.000,-

Gaver til ideelle organisasjoner, som vår menighet er, gir også rett til skattefradrag hvis gaven er på over kr. 500,- i løpet av ett år. Det maksimale fradraget for 2024 er kr. 25.000,-. Personnummer må oppgis for å få rett til skattefradrag.

Søndre Slagen menighet har inngått en avtale med Solidus som ser til at alle registreringer, oppbevaring av personopplysninger og innberetninger til myndighetene blir gjort i henhold til gjeldende lover og regler.

KLIKK PÅ KNAPPEN UNDER FOR Å BLI FAST GIVER TIL MENIGHETEN

 

 

 

 

 

Hvis du ønsker å gi en gave til menigheten uten å ble fast giver, så kan kontonummer 1520.05.31024 eller Vipps nr. 96913 benyttes. Tusen takk for gaven.