Givertjeneste og gaver - vi trenger ditt bidrag


Søndre Slagen menighet har lang og god tradisjon for frivillig innsats, og historisk sett har en aktiv givertjeneste og gaver fra tidligere generasjoner vært med på å muliggjøre det omfattende arbeidet menigheten i dag driver. Nye tider og utfordringer krever aktive grep for finansiering av menighetens omfattende tilbud og aktiviteter.

Menigheten har bruk for den økonomiske stabiliteten og forutsigbarheten som givertjenesten gir, og vi ønsker alle nye givere velkommen. Ditt bidrag er med på å finansiere menighetens eget arbeid innen alle våre tilbud og aktiviteter, og spesielt gledelig er det med antallet ungdommer som ønsker å være med på lederkurs. Lederkurset finansieres i sin helhet av menigheten. Menigheten lønner også deler av diakonstillingen som gjøre det mulig å ha fast besøkstjeneste, Diakonat på Solhaug og mye annet. Dirigent til Maurtua barnegospel og vaktmester i Menighetssal og kjøkken blir også delvis lønnet av menighetsrådet.

Menighetens totale lønnskostnader ligger på ca kr xxx.xxx,-

Gaver til ideelle organisasjoner, som vår menighet er, gir også rett til skattefradrag hvis gaven er på over kr. 500,- i løpet av ett år. Det maksimale fradraget for 2023 er kr. 25.000,-. Personnummer må oppgis for å få rett til skattefradrag.

Søndre Slagen menighet har inngått en avtale med Solidus som ser til at alle registreringer, oppbevaring av personopplysninger og innberetninger til myndighetene blir gjort i henhold til gjeldende lover og regler. 

Nedenfor vil det komme lenker til registrering av givertjeneste og gaver til forskjellige prosjekter.