10 over


For 5.-7. klasse tre fredager i oktober og november

 

Opplegget starter 10 over fem og varer til 10 over sju på kvelden. Det blir ulikt program disse kveldene, men hver gang er det noe å spise 10 over seks. Vi spiller spill, leker og har konkurranser. Kvelden avsluttes med en kort samling i kirken.

Tid og sted for 10 over:

Fredag 25.oktober     kl. 17.10- 19.10

Fredag 8.november   kl. 17.10- 19.10

Fredag 22.november kl. 17.10-  19.10

Vi møtes i Søndre Slagen menighetssal.

Vi gjerne beskjed, dersom du har lyst til å hjelpe til med praktiske oppgaver disse kveldene.

Kontakt trosopplærer Camilla Døvik Vestøl: cdv@tonsberg.kirken.no, tlf: 33 37 47 58

 

Tilbake