Søndagsskolen


Her er oversikten

 

Hjertelig velkommen til nye og gamle søndagsskole-deltakere!

På søndagsskolen får du oppleve sprell levende bibelfortellinger! 
Det er sang, oppgaver, bønn, lek og mye moro.

Vi har foreløbig ikke planlagt flere samlinger i vårsemesteret. Dette på grunn av corona.

Ved evt. samlinger denne våren, deler vi info om dette på Søndre Slagen menighets facebookside.

 

Tilbake