Søndagsskolen


Her er oversikten

 

Hjertelig velkommen til nye og gamle søndagsskole-deltakere!

På søndagsskolen får du oppleve sprell levende bibelfortellinger! 
Det er sang, oppgaver, bønn, lek og mye moro.

Vi er opptatt av å følge smittevernreglene, så alle kan føle seg trygge.

Vi holder avstand

Er opptatt av god håndhygiene

Både barn og voksne er hjemme ved luftveisinfeksjon

September:

13.

Kl.10 (Merk tiden): Familiegudstjeneste i Vallø kirke

 

13.

kl. 17 (merk tiden): Kveldsgudstjeneste Maurtua synger

 

20.

kl. 11: Familiegudstjeneste med 4-årsbokutdeling og Høsttakkefest.

Oktober:

18

Kl, 11: Unge messe med søndagsskole

 

25.

kl. 11: Søndagsskole

November

8.

kl. 17 (merk tiden): Kveldsgudstjeneste m/søndagsskole

 

15.

kl. 11: Søndagsskole

 

29.

Kl. 11: Familiegudstjeneste Sang av Maurtua

Desember

13.

kl. 11: Juleavslutning søndagsskolen

 

24.

kl. 13.00 og 14.30: Familiegudstjenester

 

Tilbake