Søndagsskolen


Her er programmet for høsten!

 

Hjertelig velkommen til nye og gamle søndagsskole-deltakere!

På søndagsskolen får du oppleve sprell levende bibelfortellinger! 
Det er sang, oppgaver, bønn, lek og mye moro.

Høstens program:

September:

12.

Kl.10 (Merk tiden): Familiegudstjeneste i Vallø kirke

 

12.

kl. 11 : Søndagsskole i Søndre Slagen kirke

 

26.

kl. 11: Familiegudstjeneste med 4-årsbokutdeling og Høsttakkefest. Maurtua synger

Oktober:

3.

Kl, 11: Søndagsskole

 

24.

Kl.11: Familiegudstjeneste

 

31.

kl. 11: Søndagsskole

November

14.

kl. 11: Søndagsskole

 

28.

Kl. 11: Familiegudstjeneste Sang av Maurtua

Desember

5.

kl. 11: Juleavslutning søndagsskolen.

Skøytetur etter gudstjenesten

 

24.

kl. 13.00 og 14.30: Familiegudstjenester

 

 

Tilbake