Diakonatet på Solhaug


Hver første onsdag i måneden kl. 11.00 samles 30-40 personer i KFUK-KFUM sine lokaler på Solhaug. Det er eldretreff, og en del av vårt arbeid for eldre i menigheten. Treffet er for alle damer og menn fra pensjonsalder, og det serveres lunsj, litt underholdning og ord for dagen.

Tilbake