Menighetsrådet


MENIGHETSRÅDET I SØNDRE SLAGEN MENIGHET 2019 - 2023

Johannes Rolin (leder), Eilin Solberg (nestleder), Helene Martre Berge (nestleder), Knut Vermund Kvilhaug (Repr. i Fellesrådet), Eirill Næs, Marianne Hallaråker Borgen, Ine Falke, Elisabeth Klemmetsby, Bent Olav Muller-Nilssen, Trond Karlsen, Oddrun Flaat Amundsen, Erik Kristian Relander Tømte, Eva Mette Strand og sogneprest Sjur Askjer.

HVA ER MENIGHETSRÅDET?

Menighetsrådet består av valgte medlemmer og sognepresten i menigheten.

I § 9 i Kirkeloven er menighetsrådets "formålsparagraf": «Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv, særlig at Guds ord blir rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet. Menighetsrådet har ansvar for at kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk innarbeides og utvikles i soknet».

Menighetsrådet velger en eller flere representanter til Tønsberg kirkelige fellesråd.

Kontakt menighetsråd: sondreslagenmr@gmail.com

Møtedatoer Menighetsråd:

Høst 2022: 27. oktober, 17. november

Vår 2023: 5. januar

DIVERSE DOKUMENTER: 

Årsmelding 2022

Årsregnskap Søndre Slagen sokn 2022

Programhefte for jubileumsuka


PROTOKOLLER:

Protokoll 1. juni 2023

Protokoll 27. april 2023

Protokoll 16. mars 2023

Protokoll 16. februar 2023

Protokoll 5. januar 2023

Alle protokoller 2022

Alle protokoller 2021

Alle protokoller 2020

Alle protokoller 2019

Alle protokoller 2018


 

Tilbake