Menighetsrådet


MENIGHETSRÅDET I SØNDRE SLAGEN MENIGHET 2023 - 2027

Knut Vermund Kvilhaug (leder og repr. i fellesrådet), Kristen Ringvold (nestleder og økonomikontakt), Terje Espen Johansen (sekretær), Catharina Eriksen, Steinar Høiback, Peter Sølling, Jan Johansen Hempel, Helge Bruun og sokneprest Sjur Askjer.

HVA ER MENIGHETSRÅDET?

Menighetsrådet består av valgte medlemmer og sognepresten i menigheten.

I § 9 i Kirkeloven er menighetsrådets "formålsparagraf": «Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv, særlig at Guds ord blir rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet. Menighetsrådet har ansvar for at kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk innarbeides og utvikles i soknet».

Menighetsrådet velger en eller flere representanter til Tønsberg kirkelige fellesråd.

 

Kontakt menighetsrådet:
Leder: Knut Vermund Kvilhaug

Tlf: 97681356
E-post: vkvilha@online.no

 

Møtedatoer Menighetsråd:

Vår 2024

10. januar
28. februar
3. april
29. mai

DIVERSE DOKUMENTER: 

Årsmelding 2022

Årsregnskap Søndre Slagen sokn 2022

 


PROTOKOLLER:

Innkalling april 2024

Protokoll mars 2024

Protokoll februar 2024

Protokoll januar 2024

Alle protokoller 2023

Alle protokoller 2022

Alle protokoller 2021

Alle protokoller 2020

Alle protokoller 2019

Alle protokoller 2018


 

Tilbake