Menighetsrådet


 

MENIGHETSRÅDET I SØNDRE SLAGEN MENIGHET 2019 - 2023

Trond Karlsen (leder), Eilin Solberg (nestleder), Knut Vermund Kvilhaug (Repr. i Fellesrådet), Eirill Næs, Johannes Rolin, Marianne Hallaråker Borgen, Ine Falke, Gunn Helene Martre Berge, Elisabeth Klemmetsby, Bent Olav Muller-Nilssen og sogneprest Sjur Askjer.
Varamedlemmer: Oddrun Flaat Amundsen, Erik Kristian Relander Tømte, Torunn Elisabeth Wetterstad, Tove Brita Eriksen, Antonett Worren, Eva Mette Strand

HVA ER MENIGHETSRÅDET?

Menighetsrådet består av valgte medlemmer og sognepresten i menigheten.

I § 9 i Kirkeloven er menighetsrådets "formålsparagraf": «Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv, særlig at Guds ord blir rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet. Menighetsrådet har ansvar for at kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk innarbeides og utvikles i soknet».

Menighetsrådet velger en eller flere representanter til Tønsberg kirkelige fellesråd.

Møtedatoer Menighetsråd:

Høst 2020: 15. oktober, 12. november og 10. desember

Møtedatoer Arbeidsutvalget:

Høst 2020: 7. oktober, 5. november og 3. desember


PROTOKOLLER OG ÅRSMELDINGER:


PROTOKOLL FRA MØTET 17.06.2020


PROTOKOLL FRA MØTET 30.04.2020


PROTOKOLL FRA MØTET 27.02.2020


PROTOKOLL FRA MØTET 15.01.2020


PROTOKOLL FRA MØTET 13.11.2019


PROTOKOLL FRA MØTET 17.10.2019 Nytt menighetsråd/Konstituering

PROTOKOLL FRA MØTET 17.10.2019 Nytt og gammelt menighetsråd samlet


PROTOKOLL FRA MØTET 05.09.2019


PROTOKOLL FRA MØTET 06.06.2019


PROTOKOLL FRA MØTET 25.04.2019


PROTOKOLL FRA MØTET 28.03.2019


MENIGHETENS ÅRSMELDING 2018


PROTOKOLL FRA MØTET 28.02.2019


PROTOKOLL FRA MØTET 31.01.2019


PROTOKOLL FRA  MØTET 06.12.2018


PROTOKOLL FRA MØTET 25.10.2018


PROTOKOLL FRA  MØTET 29.09.2018


PROTOKOLL FRA  MØTET 30.08.2018


PROTOKOLL FRA MØTET 07.06.2018


PROTOKOLL FRA  MØTET 26.04.2018


PROTOKOLL FRA MØTET 22.03.2018


MENIGHETENS ÅRSMELDING 2017


PROTOKOLL FRA MØTET 15.02.2018


PROTOKOLL FRA MØTET 18.01.2018


PROTOKOLL FRA MØTET 07.12.2017


PROTOKOLL FRA MØTET 26.10.2017


PROTOKOLL FRA MØTET 28.09.2017


PROTOKOLL FRA MØTET 31.08.2017


PROTOKOLL FRA MØTET 08.06.2017


PROTOKOLL FRA MØTET 27.04.2017


PROTOKOLL FRA MØTET 23.03.2017


MENIGHETENS ÅRSMELDING 2016


PROTOKOLL FRA MØTET 16.02.2017


PROTOKOLL FRA MØTET 19.01.2017


PROTOKOLL FRA MØTET 01.12.2016


PROTOKOLL FRA MØTET 27.10.2016


PROTOKOLL FRA MØTET 29.09.2016


PROTOKOLL MØTET 25.08.2016


PROTOKOLL MØTET 01.06.2016


PROTOKOLL MØTET 27.04.2016


PROTOKOLL MØTET 17.03.2016


MENIGHETENS ÅRSMELDING 2015


PROTOKOLL MØTET 18.02.2016


 

Tilbake