Registrering av gudstjeneste


Fyll ut navn og telefonnummer her:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Mobil:
E-post:
Gjenta e-post:
Skriv kort hva du likte du best i gudstjenesten?
Skriv inn navn på kirke og dato:


Kryss av om det var dåp eller nattverd i gudstjenesten.