Frivillig i gudstjenesten


Bidra til det hellige

Gudstjenestene i Søndre Slagen menighet er en god blanding av gamle tradisjoner og nye former. Barn, ungdom og voksne i alle aldre deltar med glede og engasjement. Det er flere oppgaver der frivillige er med å utgjør en stor forskjell. Bli med i ett viktig arbeid, med din talent!