Frivillig i barne- og ungdomsarbeidet


Bidra til at barn og ungdom har det trygt og trives.

Barne- og ungdomsarbeidet i Søndre Slagen menighet er variert og for alle aldersgrupper. Det er stor aktivitet i trosopplæringen, Søndagsskolen, Maurtua barnegospel, Husøy barnekor, Joyful (tweensarbeid), Spotlight Tensing, konfirmantarbeidet, lederkurset og Tilflukten. Det er alltid bruk for deg som synes det er viktig å legge til rette for at barn og ungdom skal trives og vokse i menigheten.