Gravferd


Begravelsen eller bisettelsen er den siste handlingen som fellesskapet gjør for et menneske. 

Begravelsen eller bisettelsen er en viktig hendelse i familien og vennekretsen, hvor tar vi farvel med den som er død.
Vi takker for livet som har vært og overlater den døde i Guds hender.

Her finner du mer informasjon om gravferd og gravplasser i Tønsberg.

Les mer på kirken.no/gravferd

Her kan du finne informasjon om sorggrupper i vårt område