15-17 Lederkurs


Nytt lederkurs: Oppstart høsten 2024

Påmelding fra midten av juni.

Som ungdomsleder i Søndre Slagen vil du ble en del av en ledergruppe og et ungdomsmiljø som er med på konfirmantleir og på andre trosopplæringstiltak i menigheten. Vi har egne kurskvelder for kursdeltakere, med undervisning, mat og litt lek. Gulroten for å gjennomføre lederkurs er en tur til utlandet.
Kurset ledes av diakon Benedicte Almgren Askjer og prest Lars Ljosland.

 

Tilbake