15-17 år Lederkurs


Nytt lederkurs: oppstart høsten 2020

Som ungdomsleder i Søndre Slagen vil du ble en del av en ledergruppe og et ungdomsmiljø som er med på konfirmantleir og på andre trosopplæringstiltak i menigheten. Vi har egne kurskvelder for kursdeltakere, med undervisning, mat og litt lek. Gulroten for å gjennomføre lederkurs er tur. Kurset ledes av diakon Benedicte Almgren Askjer og trosopplærer Camilla Døvik Vestøl.
 

Meld deg på her

 

Tilbake