4 år - Min kirkebok og klubb


Velkommen til utdeling av "Min kirkebok" til  alle 4-åringer med familie!

Alle som fyller 4-år i år, er velkommen til å være med på utdeling av "Min kirkebok" i Søndre Slagen kirke 21.august kl.11, Husøy kirke 11.september kl. 11 og Vallø kirke 18. september kl. 11. Dere velger selv hvilken kirke dere vil komme til.

Vi ønsker også velkommen til to fine samlinger i kirken 31.august og 7. september.

På disse samlingene:

- dramatiserer vi bibelfortellinger

- er vi på sauejakt

- får alle barna som vil spille på kirkeorgelet

- vi synger, leker og lager noe fint vi kan ta med hjem

Du trenger ikke melde deg på for å få kirkebok. Da er det bare å ta med seg registreringsskjemaet dere har fått.

For å være med på samlingene:

Meld deg her

 

Tilbake