Støtt menighetens diakoniarbeid


 

Ønsker du å registrere deg som giver på nettet? Trykk her!

 

Klikk her for å bli giver

 

Vår målsetning for diakoniarbeidet:
Større livskvalitet og livsglede på tvers av generasjoner!

Hva er diakoni:

«Diakoni er kirkens omsorgstjeneste.  Det er evangeliet i handling,
og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende felleskap,
vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.»   Kirkerådet, Den norske Kirke

Bli med og støtt arbeidet med å ansette en diakoniarbeider i Søndre Slagen menighet!

Hva skjer i Diakoniens år i Søndre Slagen menighet?

Menighetsrådet tar sikte på ansettelse av Diakoniarbeider fra august.
Vi utvider diakonatets virksomhet som møtepunkt for eldre.
Vi ønsker å etablere et inkluderende møtested for ungdom med bl.a.leksehjelp og fritidsaktiviteter.
Vi ønsker å styrke dagens tilbud for sorg- og omsorgsgrupper.

 Hva gjør en diakoniarbeider?

Leder kirkens omsorgsarbeid
Arbeider for menneskets beste i lokalmiljøet
Har særlig fokus på de som faller utenfor
Arbeider med å bygge inkluderende fellesskap med fokus på relasjonsbygging på tvers av generasjoner og kulturer. 
Det kan eksempelvis være besøk og ivaretakelse av etterlatte, drift av diakonattreffene på Solhaug, drift av treffsted for ungdom, besøk og andakter på eldrehjem og sykehjem, sorggrupper for etterlatte, besøkstjeneste i hjemmene og diakonioppgaver for ungdom.

 

Ved å være med i givertjenesten bidrar du til at Søndre Slagen menighet kan ansette en diakoniarbeider.

Dette er en stor og viktig investering som vi finansierer sammen med Tønsberg kommune.

Med hilsen Søndre Slagen menighetsråd


Hva trenger vi?

Vi trenger derfor minst 100 personer som er villig til å bidra med minst 1 000 kroner pr år i 3 år til diakoniarbeidet.
Dette beløpet vil bli øremerket til diakoniarbeiderstillingen og utgjør altså menighetens økonomiske bidrag til stillingen.

Vi har mottatt kr 200 000 fra Tønsberg kommune for året 2018 til etablering av en deltidsstilling som Diakoniarbeider.
Dette tilskuddet forutsetter en egenandel på minst kr. 100 000 fra Søndre Slagen menighet.

Arbeidet med å skaffe flere midler til diakoniarbeidet vil bli intensivert.

Hva kan du gjøre?

Last ned eller få brosjyren tilsendt. Fyll ut baksiden og send den til Søndre Slagen menighetskontor, Astreaveien 7, 3113 Tønsberg.

Har du spørsmål vedrørende givertjenesten, da kan du ringe menighetsrådets leder, Elsa Skarbøvik,  på 930 636 56.

 

 

Tilbake