7 år - Sjubaluba


Samlinger med legoklubb og Maurtua!

Alle som går i 2.klasse er velkommen til å være med på to samlinger sammen med Maurtua barnegospel og en samling med legoklubben.

På Maurtua skal vi synge, få spille på kirkeorgelet(!) og leke litt. På legoklubben har vi masse lego vi kan bygge med.

Det blir servert frukt i pausen

 

Meld deg på her

 

Tilbake