Konfirmantavgift 2022


 

Konfirmantavgiften for 2021/22 er kr. 1750,-.

Det dekker kun utgifter for hver enkelt konfirmant. Det gjelder Kick-off, undervisningsmateriell (Bibel og mappe), mat og konfirmantweekend på Knattholmen med mat og drikke, samt konfirmantmedlemskap i Norges KFUK/KFUM.

Tilbake