Menighetsmøte


Det var et fint menighetsmøte etter gudstjenesten 28. april.
Les årsmeldingen og se programmet her.

 

Søndre Slagen menighet Årsmelding 2023

12.30

Velkommen.
Kort presentasjon av menighetsrådsmedlemmer, ansatte og ledere av utvalg.

12.40

Kort informasjon om årsmeldingen med bilder
Menighetsrådets årsrapport leses

12.50

Kort presentasjon av «Kirka vår»

13.00

Ung i Søndre Slagen menighet

13.15

Informasjonsutvalget

13.20

Frivilligutvalget

13.25

Givertjeneste
Gjennomgang av menighetens økonomi (regnskap og budsjett)

Åpent for spørsmål og innspill

13.45

Takk for nå!

Tilbake