Konsert med Wolfgang Plagge


Søndre Slagen kirke, lørdag 18. november kl. 18.00

Pianisten og komponisten Wolfgang Plagge (foto: Andreas Ulvo) regnes av mange for å være vår tids Edvard Grieg. Opplev første fremførelse av tre klaversonater tilegnet helgenene St. Olav, St. Sunniva og St. Hallvard. Legendene om disse fremføres av Anne Karin Aasmundtveit.

Tilbake