Dette er det nye menighetsrådet


Kirkevalget er gjennomført, og vi har fått et nytt menighetsråd som trer i kraft fra 1. november. Her kan du se hvem som ble valgt inn.

1. Steinar Høiback
2. Catharina Eriksen
3. Knut Vermund Kvilhaug
4. Peter Sølling
5. Jan Johansen Hempel
6. Kristen Ringvold
7. Terje Espen Johansen
8. Helge Bruun

Vi gratulerer alle representanter med valget! Staben gleder seg til å samarbeide med dere.

Menighetsrådet skal velge leder og nestleder blant medlemmene, og det vil skje i det første møtet 25. oktober som er et overføringsmøte fra sittende til nytt menighetsråd. Det nye menighetsrådet overtar fra 1. november.

Tilbake