Godt nytt år


Søndre Slagen menighet ønsker alle et riktig godt nytt år. Det er et spennende semester vi går inn i med mye som skjer allerede første måneden. Alt fra juletrefest til menighetsmøte om forordning.

Vi starter året med juletrefest torsdag 5. januar kl. 17.30 i Søndre Slagen kirke. Maurtua synger for oss, og ta med det du har av julekaker, så dekker vi bordet og deler. Vi går rundt juletreet og kanskje får vi besøk også???

Fredag 6. januar er det "Film i kjelleren" for alle 2.-6. klassinger. Ta med mor og/eller far også. Gratis film og gratis popcorn.

På søndag 8. januar er det gudstjeneste, og senere i måneden blir det menighetsmøte om den nye forordningen.

I Den norske kirke er det en forordning som sier noe om hvor ofte det skal være gudstjeneste i det enkelte sokn og den enkelte kirke. Forordningen som finnes i dag har vært i mange år, og det har skjedd mye siden den gang. Vi ønsker en forordning som tjener dagens- og, ikke minst, fremtidens kirke.

Både stab og menighetsråd har drøftet denne saken, og menighetsrådet innkaller til menighetsmøte den 22. januar etter gudstjenesten. Da kan du være med å uttale deg om forslaget til ny forordning.

Bli med og la din stemme bli hørt.

Tilbake