Søndre Slagen kirke midlertidig stengt


Kirkerommet stenges i en periode da det skal monteres nye varmeovner i kirken.

 

Arbeidet med omlegging av varmekilder er i gang, men grunnet leveransesituasjonen i Europa er arbeidet noe forsinket. Dersom alt går etter planen vil ovnene leveres i uke 40, da skal alt være ferdig montert og kirken kan åpnes igjen 24. oktober.
Det vil ikke kunne avholdes gudstjenester og begravelser i kirken i arbeidsperioden. 

I menighetssalen kan aktiviteter foregå som normal, men det kan være noe støy fra arbeidet i kirkerommet på dagtid i ukedagene. 

 

Tilbake