Fellesskapskveld med Jostein Ørum


Onsdag 6. april, kl. 19.00 i Søndre Slagen kirke - menighetssalen

 

Jostein Ørum er prest og forfatter av bøker og sanger. Han er bosatt i Grimstad, er gift og far til fire sønner.  Denne onsdagen før den stille uke tar han utgangspunkt i sin egen bok «De som så han». Dette er en bok om de som så Jesus fra Nasaret den siste uken han levde. Forfatteren følger Lukasevangeliets framstilling av påskefortellingen. Her finner han førti mennesker som så Jesus, fra han kom ridende inn i Jerusalem, til han blir lagt i graven

Tilbake