Fellesskapskveld 9. mars


Kl. 19.00 i Menighetssalen, Søndre Slagen kirke.


Menigheten vår har i mange år hatt stor oppslutning om konfirmantarbeidet, og nå har vi andre en mulighet til å bli bedre kjent med dette viktige arbeidet.

 

Undervisningsleder Terje Espen Johansen orienterer kort om konfirmantarbeidet og tar oss med på en meget sentral konfirmanttime som heter «Jesus – forbilde og frelser».

Noe vil for de fleste være kjent fra før av, men det foreligger også en «Ny kunnskap-garanti» denne kvelden.

De blir kveldsmat og kaffe og te, god tid til prat rundt bordene og det er fri entré.

Tilbake