Konfirmantopplegget 2022-2023


Vi har et opplegg som legger stor vekt på undervisning om den kristne tro og lære, og vi tilrettelegger et miljø hvor det skal være trygghet og åpenhet for å stille spørsmål eller si hva man mener om de enkelte temaene.

Konfirmantopplegget er variert og vil bestå av forskjellige former for undervisning, ulike former for gudstjenester, enkelte utflukter og besøk utenfra av “eksperter” på noen av temaene. Det er mange konfirmanter og derfor deler vi inn i flere grupper.
Ved påmelding kan man ønske seg hvem man vil være i gruppe med.

Konfirmantåret starter med Kick-off på en lørdag i september fra kl. 11.00-16.00. Da samles vi til en dag med morsomme aktiviteter rundt kirken og kirkeskogen mellom Slagenhallen og Bülowstua. Det blir pizza og brus, fine premier og noe informasjon om konfirmantåret.

Tidligere har konfirmantåret startet med en presentasjonsgudstjeneste. Fra høsten av blir konfirmantene presentert gruppevis den søndagen de hjelper til gudstjensten. Dette kommer det mer informasjon om.

Første undervisningstime er i siste halvdel av september. Man kan ønske seg hvem man vil være på gruppe med. Der etter er det undervisning annenhver tirsdag utenom skolens ferier og desember måned.

Leiren i år går til Knattholmen leirsted utenfor Sandefjord. Der blir det mange flotte aktiviteter og god underholdning, i tillegg til undervisning og en egen gudstjeneste som foresatte blir invitert til å være med på. Det er flotte hytter og rom, og før leiren får man ønske seg hvem man skal sove på rom sammen med. Man sover 4 og 4 eller 6 og 6, på hvert rom. 

Leiren er høydepunktet for mange av konfirmantene. 

Alle konfirmantene skal være med på minimum 8 gudstjenester i løpet av året. Noen av gudstjenestene ligger i opplegget som obligatoriske.
Konfirmantene og foresatte må sammen holde en oversikt over hvor mange gudstjenester den enkelte har vært på.

Tilbake