Hans Nielsen Hauge 250 år


Onsdag 15. september kl. 18.30 er det duket for en innholdsrik og spennende fellesskapskveld i Søndre Slagen kirke

 

I år markeres det at Hans Nielsen Hauge (1771 – 1824) ble født for 250 år siden. Han er kjent som norsk lekpredikant, industrigründer og samfunnsbygger. Mange er nok ikke klar over hvilken betydning Hauge hadde i samtiden, ikke minst i vårt område, og hvilken betydning han har hatt etter sin død og kanskje helt fram til vår tid.

Tidligere domprost David Gjerp ikler seg rollen som Hans Nielsen Hauge og fremfører en teatermonolog han har valgt å kalle «Hans Nielsen Hauge - Kallet, kampen, kraften.

I tillegg kommer Ken Davidsen som er assisterende generalsekretær i stiftelsen Signo. Det er en diakonal, ideell stiftelse innen Den norske kirke. De gir skole, arbeid og helse- og omsorgstjenester til døve, hørselshemmede og døvblinde. Mange kjenner til Signo her i området, og en god del har hatt og har det som sin arbeidsplass. I vedtektene til Signo står det at de drives bl.a. i Hans Nielsen Hauges ånd. Hvordan har det påvirket arbeidet som Signo driver og hva betyr dette i vår tid?

På fellesskapskvelden setter vi av tid til den gode samtalen rundt bordene og det blir enkel servering og kaffe/te.

Tilbake