Nye smittevernstiltak


De nye smittevernstiltakene for Den norske kirke, gjeldene fra 20. januar gjør at vi ikke kan møtes til gudstjenester ennå, men deler av barne- og ungdomsarbeidet kan starte opp igjen.

Det avholdes dåpsgudstjenester og vigsler med inntil 10 deltakere. Begravelseseremonier gjennomføres med inntil 50 personer tilstede..

Barne- og ungdomsarbeidet kan starte opp igjen og trafikklysmodellen som barnehager og skoler bruker er blitt oversatt til kirkens barne- og ungdomsarbeid. For vår del betyr det at ikke anbefales mer enn 15 barn opptil 4. klasse og inntil 20 barn fra 5. klasse og oppover.

Alle faste aktiviteter for voksne avlyses inntil videre.

Tilbake