DeKor


 

DeKor er et av menighetens voksenkor på ca 22 medlemmer fordelt på sopran, alt, tenor og bass.
Kontaktperson er Hans Skarbøvik, mob. 992 43 260, dirigent er kantor Arne Næss, tlf. 33 37 47 54

 

Tilbake