Menighetens misjonsprosjekt


ESTLAND

Søndre Slagen menighetsråd har vedtatt at menighetens misjonsprosjekt vil være støtte til Det Norske Misjonsselskap (NMS) sitt arbeid i Estland. De to NMS-støttede menighetene i Mustamäe og Saku gjør noe konkret for mennesker som sliter. De deler ut mat og går på husbesøk og tar dermed utfordringen fra Bibelen bokstavelig. Sammen med NMS er vi med på å gjøre
tro til handling og gi håp i håpløsheten.

Gaver kan gis på Vipps til 

Å bygge menighet og kirke
Før krigen tilhørte 97 prosent av befolkningen et kirkesamfunn, de fleste EELK. I dag faller bare en av fire innenfor denne kategorien. Det store flertallet har minimal kjennskap til innholdet i kristen tro. I løpet av 50 år med kommunisme vokste det fram nye befolkningssentra uten kirker. Sammen med NMS er vi nå med på å bygge både menighet og kirke i to slike tilflytningsområder. Det ene i Mustamäe, en bydel i Tallinn, det andre i forstaden Saku. Gjennom satsing på barn og unge vil disse menighetene være til inspirasjon
også for andre menigheter der dette arbeidet har ligget nede siden mellomkrigstiden. Vi bidrar også til opplæring av ungdomsledere og til et spennende kristent mediearbeid av og for ungdom.

Se video om den nye kirken som blir bygget i Saku: 

 

Tilbake