Søndre Slagen menighet > Voksne

Aktiviteter for voksne

Besøkstjeneste

Ønsker du besøk? Eller kjenner du noen som ønsker det?    Les mer...

Menighetsbladet på nett

Les vårnummeret her!    Les mer...

Menighetens misjonsprosjekt

ESTLAND      Les mer...

KirkeCafé i Søndre Slagen Kirke

SØNDAG ETTER GUDSTJENESTEN    Les mer...

Støtt menighetens diakoniarbeid

LAST NED BROSJYRE HER!    Les mer...

KorX

KorX er et voksenkor med band. Vi har et variert reperoar til konserter og de...   Les mer...

DeKor

DeKor er et av menighetens voksenkor på ca 22 medlemmer fordelt på sopran, alt,...   Les mer...