Registrering Lederkurs


Den påmeldte
Fyll ut feltene med informasjon om deg selv. Fornavn og etternavn MÅ fylles ut. For fullstendig liste trenger vi at du fyller ut adresse, mobil og f.dato. I tillegg trenger vi kontaktinfo til én foresatt/nærmeste pårørende..
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
E-post:
Gjenta e-post:
Er det noe vi trenger å vite? eventuelle allergier el.l. noteres her
Last opp bilde vi i styret/ledergruppe kan bruke til å lære navn bedre. Bildet må være av typen .jpg og mindre enn 1MB.

 

Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:


Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: