Søndre Slagen menighet > Artikler > Nyheter

Koronavirus

 

13.03.2020

Alle arrangementer i Søndre Slagen sokn er AVLYST til etter påske

 

Gudstjenester og alle andre arrangementer i Søndre Slagen sokn er avlyst til etter påske. Dette tråd med myndighetens retningslinjer. Dåp og begravelser gjennomføres, men med begrenset antall deltakere.

Vær med å be for alle som utsatte og redde, og om en god og snarlig løsning for land og folk.

Kontakt kirkens ansatte for en prat om du skulle ønske det.