Søndre Slagen menighet > Artikler > Nyheter

Kirkevalget 2019

 

12.08.2019

Bli med å stemme ved kirkevalget 8. og 9. september

Fra mandag 12. august er det mulighet for forhåndsstemming til kirkevalget.

Forhåndsstemming for alle sokn:

Det vil være anledning til å forhåndsstemme i perioden 12. august til 6. september 2019 på Kirkekontoret i Tønsberg, Storgata 52, mandag-fredag kl 0900-1500. Ta med valgkort og legitimasjon. Dersom du bor på institusjon eller pga sykdom eller uførhet ikke kan komme deg til et stemmelokale og avgi stemme, kan du be om å få forhåndsstemme på institusjonen eller hjemme. Kontakt Kirkekontoret på tlf 333 74 700, frist 4. september 2019.
Frist for forhåndsstemming i annet sokn enn der du bor er 2. september 2019.


Valgkort
Alle som er oppført i Den norske kirkes medlemsregister og har stemmerett, vil motta valgkort.
Den som er medlem i Den norske kirke og ikke mottar valgkortet, bes ta kontakt med Kirkekontoret i Tønsberg, tlf. 333 74 700 for å få rettet opp opplysningene i Den norske kirkes
medlemsregister. Medlemsregisteret er grunnlag for kirkelig manntall. Den som mottar valgkort, men ikke er medlem i Den norske kirke, kan gå frem som beskrevet på valgkortet for å bli slettet.

Mer informasjon om tid og sted for årets kirkevalg finner du nedenfor.