Fellesskapskveld med Biskop Jan Otto Myrseth

 

25.01.2019

24. APRIL I MENIGHETSSALEN

Fellesskapskveldene er uformelle samlinger med godt innhold. Det er foredrag, underholdning og kveldsmat med varm suppe hver gang.
Denne våren er det fellesskapskveld siste onsdag i februar, mars og april og tidspunktet kl. 19.00.

Temaet «Troens liv og virke» blir med videre, men en undertittel kan være: Ikke snakk så mye om kristenlivet, gjør det i stedet.

 

 


ONSDAG 24. APRIL, KL 19.00:

HVA SLAGS GUDSTJENESTEFELLESSKAP TRENGER VI OG ØNSKER VI I FOLKEKIRKEN?

BISKOP JAN OTTO MYRSETH

Da Myrseth begynte som biskop i Tunsberg, sa han at «hans drøm er at kirken kan tilby et rom der vi kan møtes med vår sårbarhet. Der vi kan ha en uro hele tiden for om vi er åpne for alle mennesker. At vi ikke setter skille verken på rase, nasjonalitet, bakgrunn, religion eller kultur, men at vi alle kan inkluderes på likefot»
Vi har utfordret biskopen på hva slags gudstjenestefellesskap vi trenger og ønsker oss i folkekirken. Jan Otto Myrseth vokste opp med søndagsskole og bedehus, senere var han aktiv i Skolelaget, og etter gymnaset var han engasjert på fulltid i Ungdom i Oppdrag i fire år. Så ble det teologistudier, og i studietiden mottok han viktige impulser gjennom Kirkelig Fornyelse med sin vekt på liturgisk liv og sakramental teologi.  Siden ble det prestetjeneste som sogneprest, prost, domprost og nå biskop her hos oss. Myrseth har hatt en rekke verv  som f.eks. styreleder for Kirkelig dialogsenter, medlem i nemnd for gudstjenesteliv, kirkerådet og medlem av samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Bergen.

Denne kvelden har vi også vår kirkelige utgave av musikkonkurransen Beat for Beat.
Vi kaller den Salme for Salme. Begge våre fantastisk flinke organister sitter ved hvert sitt piano, og de leder hvert sitt lag som skal prøve å finne ut hvilken påskesalme som gjemmer seg bak lukene på skjermen.Når løsningen blir avdekket blir vi alle med, og således feirer vi påskens budskap ved å synge flere av de flotte salmene som kanskje best av alt beskriver oppstandelsens mysterium. 

Kveldsmat med suppe og brød. Kaffe og te. Kollekt.