Vårens fellesskapskvelder

 

25.01.2019

Siste onsdagen i februar, mars og april

Fellesskapskveldene er uformelle samlinger med godt innhold. Det er foredrag, underholdning og kveldsmat med varm suppe hver gang.
Denne våren er det fellesskapskveld siste onsdag i februar, mars og april og tidspunktet kl. 19.00.

Temaet «Troens liv og virke» blir med videre, men en undertittel kan være: Ikke snakk så mye om kristenlivet, gjør det i stedet.

 


ONSDAG 27. FEBRUAR, KL 19.00: KUNSTEN Å FORME LIVET - Plastisk teologi

STIAN KILDE AAREBROT

Aarebrot ønsker å hjelpe disipler til å tro, ved å gjøre det de tror. Det dreier seg om å utvikle nye livsmønstre gjennom øving, prøving og feiling og veiledende fellesskap, å sette av fast tid til bønn og gjerne knele om så ikke mer enn et halvt minutt. I sin nyeste bok utfordrer Aarebrot oss til å treffe beslutninger om nye handlinger og vaner, men uten å være moraliserende eller lovisk. Stian B. Kilde Aarebrot er forfatter og prest i Areopagos,  en kristen organisasjon som arbeider med livssynsdialog, religionsstudier, kristen trospraksis og å vise nestekjærlighet gjennom bistandsprosjekter. Han er også daglig leder for Etter Kristus, et nettverk for kristen trospraksis. Han startet det frittstående arbeidet «Jesus-dojo» innenfor SubChurch i Oslo.

Det blir et morsomt gjensyn med vår kirkelige utgave av programmet «20 spørsmål». Vi kaller det «20 stridsspørsmål. Reglene er stort sett de samme, bortsett fra at alle ordene våre er hentet fra Bibelen, og at det i tillegg til dyreriket, planteriket og mineralriket er det også ord som hører til himmelriket. 20 spørsmål sin egen kapellmester og pianist Eivind Thoresen Skarpaas er med oss denne kvelden. Han har vært den trofaste kollega til både Knut Borge og Trond-Viggo Torgersen gjennom mange år i radio og TV. Den kjente kjenningsmelodien synger vi alle med på, men med vår egen tekst tilpasset den kirkelige versjonen.

Som vanlig serveres det kveldsmat med suppe og brød, kaffe og te - Kollekt

 


ONSDAG 27. MARS, KL 19.00:

ETTERLYST: BERGPREKENENS JESUS - har folkekirkene glemt ham?

OSKAR SKARSAUNE

For syv år siden holdt professor Oskar Skarsaune sin siste forelesning. Kirkehistorikeren snakket om et fangenskap han mener kirken har befunnet seg i siden 300-tallet. Han har gitt det navn etter keiser Konstantin som gjorde kristendommen til Romerrikets religion. På samme tid forviste kirken Jesu mest radikale forkynnelse til klosterlivet. I Bergprekenens «elsk deres fiender» lå lista for høyt for oss andre. Oskar Skarsaune er forfatter, dr. theol og professor emeritus i Kirkehistorie.  Han står bak en rekke publikasjoner, bøker og vitenskaplige avhandlinger. Skarsaune er en betydelig bidragsyter når det gjelder det å forstå kirkens første tid og  han er en nestor i norsk kirkehistorie.
Han har vært gjesteforeleser flere steder  i verden, blant annet i Hong Kong.

Denne kvelden vil vi også bli bedre kjent med vårt nye misjonsprosjekt i Estland. Vi har laget vår egen kirkelige utgave av kunnskapskonkurransen «Vil du bli millionær?».  Vi kaller det «Vil du bli misjonær?» Salen blir delt inn i to lag som konkurrerer mot hverandre. Oppgavene blir vanskeligere etter hvert som poengene øker. 

For en del år tilbake fikk Det Norske Misjonsselskap (NMS) forespørsel om å bistå den lutherske kirken i Estland med å bygge opp et kristent ungdomsarbeid som hadde ligget
nede siden mellomkrigstiden. I dag støtter NMS opplæring av ungdomsledere som skal starte opp arbeid i sine lokale menigheter. Det er store behov for å bygge opp igjen levende kirker der folk faktisk bor, og derfor er NMS også involvert i menighetsplanting og kirkebygging. NMS har både misjonærer og ettåringer i Estland. Les mer på www.nms.no/land/estland.

Denne kvelden blir det også suppe og brød til kvelds, kaffe og te. Kollekt.

 


ONSDAG 24. APRIL, KL 19.00:

HVA SLAGS GUDSTJENESTEFELLESSKAP TRENGER VI OG ØNSKER VI I FOLKEKIRKEN?

BISKOP JAN OTTO MYRSETH

Da Myrseth begynte som biskop i Tunsberg, sa han at «hans drøm er at kirken kan tilby et rom der vi kan møtes med vår sårbarhet. Der vi kan ha en uro hele tiden for om vi er åpne for alle mennesker. At vi ikke setter skille verken på rase, nasjonalitet, bakgrunn, religion eller kultur, men at vi alle kan inkluderes på likefot»
Vi har utfordret biskopen på hva slags gudstjenestefellesskap vi trenger og ønsker oss i folkekirken. Jan Otto Myrseth vokste opp med søndagsskole og bedehus, senere var han aktiv i Skolelaget, og etter gymnaset var han engasjert på fulltid i Ungdom i Oppdrag i fire år. Så ble det teologistudier, og i studietiden mottok han viktige impulser gjennom Kirkelig Fornyelse med sin vekt på liturgisk liv og sakramental teologi.  Siden ble det prestetjeneste som sogneprest, prost, domprost og nå biskop her hos oss. Myrseth har hatt en rekke verv  som f.eks. styreleder for Kirkelig dialogsenter, medlem i nemnd for gudstjenesteliv, kirkerådet og medlem av samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Bergen.

Denne kvelden har vi også vår kirkelige utgave av musikkonkurransen Beat for Beat.
Vi kaller den Salme for Salme. Begge våre fantastisk flinke organister sitter ved hvert sitt piano, og de leder hvert sitt lag som skal prøve å finne ut hvilken påskesalme som gjemmer seg bak lukene på skjermen.Når løsningen blir avdekket blir vi alle med, og således feirer vi påskens budskap ved å synge flere av de flotte salmene som kanskje best av alt beskriver oppstandelsens mysterium. 

Kveldsmat med suppe og brød. Kaffe og te. Kollekt.