Søndre Slagen menighet > Artikler > Nyheter

Viktige datoer Konfirmant 2020

11.04.2019

HER ER NOEN DATOER DET ER VERDT Å MERKE SEG:

Torsdag 11. juni 2019 "Nesten konfirmant" - informasjonsmøte for konfirmanter
Søndag 25. august 2019 Presentasjonsgudstjeneste, Søndre Slagen kirke. Oppmøte 10.30
Søndag 1. september 2019 Presentasjonsgudstjeneste, Vallø kirke. Oppmøte 09.30
Tirsdag 10. september 2019 Første samling for gruppe A, kl. 18.00 - 20.00
Tirsdag 17. september 2019 Første samling for gruppe B, kl. 18.00 - 20.00
Helgen 20.-22. september 2019 Konfirmasjonsleir for alle på Knattholmen leirsted.
Tirsdag 31. mars 2020 FASTEAKSJONEN 2020
Tirsdag 28. april 2020 Øving og prøving for de som konfirmeres 2. og 3. mai
Tirsdag 5. mai 2020 Øving og prøving for de som konfirmeres 9. og 10. mai