Konfirmantavgift

03.03.2017

Kr. 1600,- for tirsdagskonfirmantene.
Det dekker alle utgifter for hver enkelt konfirmant. Det gjelder undervisningsmateriell (Bibel og mappe), mat og konfirmantweekend på Knattholmen.
+ konfirmantmedlemskap i Norges KFUK/KFUM

Kr. 2950,- for festivalkonfirmantene.
Det dekker festivalavgift, overnatting, alle måltider, reise til og fra Spekter, lokal transport med bane/buss, bibel og undervisningsmateriell.
+ konfirmantmedlemskap i Norges KFUK/KFUM