Søndre Slagen menighet > Artikler > Nyheter

Sommerkvelder

 

20.06.2016

HER ER SOMMERENS PROGRAM

Det har blitt en tradisjon at vi møtes noen kvelder i løpet av sommeren til sang, hyggelig samvær, andakt og nydelig musikk
Sommeren 2018 er intet unntak.

PROGRAM:

Vallø kirke, 27. juni: Sangkveld. Sang av Cecilie Schilling, organist Pål Weidemann

Vallø kirke, 11. juli: Andakt ved Odd Rønneberg, Sang av Nils Arne Helgerød, organist Arne Næss

Vallø kirke, 29. juli: Olsokgudstjeneste ved kapellan Bjørnar Tho, Tom Ottar Andreassen spiller fløyte, organist Arne Næss
Salg av rømmegrøt, kaffe og kaker etter gudstjenesten.

Husøy kirke, 8. august: Sang av Gunnstein Draugedalen, organist Pål Weidemann, lesninger av Hans Magnus Hopen
Velkommen til kirkekaffe i Klubbhuset etterpå.

ONSDAGSKVELDENE OG OLSOKGUDSTJENESTEN BEGYNNER KLOKKEN 18.00 - KIRKEKAFFE