Søndre Slagen menighet > Artikler > Nyheter

Konfirmantopplegget 2019-2020

 

12.04.2019

Vi har et opplegg som legger stor vekt på undervisning om den kristne tro og lære, og vi tilrettelegger et miljø hvor det skal være trygghet og åpenhet for å stille spørsmål eller si hva man mener om de enkelte temaene.

Konfirmantopplegget er variert og vil bestå av forskjellige former for undervisning, ulike former for gudstjenester, enkelte utflukter og besøk utenfra av “eksperter” på noen av temaene. Det er mange konfirmanter og derfor deler vi inn i to grupper (A og B), og de to gruppene i mindre grupper på ca. 8-12 personer (A1, A2..., B1, B2,...).
Ved påmelding kan man ønske seg hvem man vil være i gruppe med.

Konfirmantåret starter med presentasjonsgudstjeneste. Da møter konfirmantene i kirken og
kommer samlet frem, navnene blir lest opp og de får den Bibelen vi skal bruke i undervisningen.
Presentasjonsgudstjenestene er 25. august, kl. 11.00 for de som skal konfirmeres i Søndre Slagen kirke, og 1. september, kl. 10.00 for de som skal konfirmeres i Vallø kirke.

Første undervisningstime er 10. september for gruppe A og 17. september for gruppe B.
Deretter annenhver tirsdag utenom skolens ferier og desember måned.

Leiren i år går til Knattholmen leirsted utenfor Sandefjord. Der blir det mange flotte aktiviteter og god underholdning, i tillegg til undervisning og en egen gudstjeneste som foresatte blir invitert til å være med på. Det er flotte hytter og rom, og før leiren får man ønske seg hvem man skal sove på rom sammen med. Man sover fire og fire, på hvert rom. 

Leiren er høydepunktet for mange av konfirmantene. 

En “vanlig” konfirmantsamling varer fra kl. 18.00 - 19.30 annenhver tirsdag. Da begynner vi samlingen med noe frukt og kaker eller liknende.
Så er det en undervisningsbolk på ca. en halv time. Deretter blir det aktiviteter eller samtale i grupper, men opplegget kan variere noe.

Alle konfirmantene skal være med på minimum 8 gudstjenester i løpet av året. Noen av gudstjenestene ligger i opplegget som obligatoriske.
Konfirmantene og foresatte må sammen holde en oversikt over hvor mange gudstjenester den enkelte har vært på.


En oversikt om alt dette får dere i begynnelsen av konfirmantåret, og vi inviterer til informasjonsmøte for foresatte tirsdag 27. august, kl. 18.00 - 19.00.