Søndre Slagen menighet > Artikler > Nyheter

DeKor

 

08.01.2016

DeKor er et av menighetens voksenkor på ca 22 medlemmer fordelt på sopran, alt, tenor og bass.
Kontaktperson er Hans Skarbøvik, mob. 992 43 260, dirigent er kantor Arne Næss, tlf. 33 37 47 54

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort