Søndagsskolen

 

07.01.2016

  

Hjertelig velkommen til nye og gamle søndagsskole-deltakere!

På søndagsskolen får du oppleve sprell levende bibelfortellinger! 
Det blir sang, oppgaver, bønn, lek og mye moro.

Program høst 2018

September: 2.  kl. 11: Søndagsskole
  9.  kl. 12-17: Søndagsskolens dag i Foldvik Familiepark
  23. . kl. 11: Familiegudstjeneste med 4-årsbokutdeling og høsttakkefest
  30.   Høstferie - ikke søndagsskole
Oktober: 7.   Høstferie - ikke søndagsskole
   14.  kl. 17 (merk tiden) Kveldsgudtjeneste m/søndagsskole
   21.  kl. 11: Familiegudstjeneste
November:  4.  kl. 11: Søndagsskole
  11.  kl. 17 (merk tiden): Kveldsgudstjenste m/søndagsskole
   18.  kl. 11: Søndagsskole
Desemeber 2. kl. 11: Familiegudstjenste
  9. kl. 11: Gudstjeneste med alle
  16. kl. 11: Julevavslutning med søndagsskolen
  24.  kl. 13.30 og 14.45: Familiegudstjenester