Søndagsskolen

 

01.01.2019

HER ER OVERSIKTEN

 Hjertelig velkommen til nye og gamle søndagsskole-deltakere!

På søndagsskolen får du oppleve sprell levende bibelfortellinger! 
Det blir sang, oppgaver, bønn, lek og mye moro.

Program vår 2019

Januar: 13..  kl. 11: Søndagsskole
  20.  kl. 11: Søndagsskole
  27. . kl. 11: Søndagsskole
Februar: 3.  kl. 11: Familiegudstjeneste
  10.  kl. 17 (Merk tiden): Kveldsgudstjeneste med søndagsskole
   17 og 24.  Vinterferie (Ikke søndagsskole)
Mars  3.  kl. 11: Karnevalsgudstjeneste Maurtua barnegospel deltar
  10.  kl. 11: Søndagsskole
  17. kl. 11: Søndagsskole
  24.  kl. 17 (Merk tiden): Kveldsgudstjeneste med søndagsskole
  31. kl. 11: Søndagsskole
April 7. kl. 11: Søndagsskole
Mai 19. kl. 11: Søndagsskole
Juni 2.  kl. 11: Sommeravslutning